Jiangsu
Director-General YU Xuejun
Address No. 90 Jian Ye Road Nanjing
Post Code 210004
Telephone 025-84212971(day) 025-84212971(night)
Fax 025-84212804
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800